Bra om projektledning

Projektledare brukar vara ett ganska svårdefinierbart yrke. Ofta brukar det bli ett samlingsnamn för personal som mest fungerar som allt i allo. Men det är långt från sanningen i dag. Det finns projektledare som gör helt skilda saker, men gemensamt är att de gör något som är till nytta för företaget hen jobbar på. Det kan var allt från tekniska projektledare, IT-projektledare, forskare och designer till kraftbolag, till exempel. De kan jobba på universitet och leder kanske stora produktionsprojekt för att implementera juridiska system. Det kan vara allt från att lära sig standarder som ISO 10006, ISO 21500 PM Book och IPMAs NCB.

Vad är det ens?

Projektledning kan handla om att få produkterna man jobbar med att fungera i verkligheten. Har du funderingar? Varför inte gå en projektledarutbildning med projekthantering.se? Du får utbildning av erfaren lärare och vidareutbildning och uppföljning. Du vet hur du ska göra rent praktiskt, och teoretiskt. Av dem får du handledning och stöd. Sådant som kan vara bra med nya arbetsuppgifter.

Företagskulturen i Sverige ett av de plattaste

Företagskulturen i Sverige är ganska känd. Chefer från andra länder märker att det är en ganska platt hierarki vi har i våra företag. Vi har stort medbestämmande, som till och med är lagstadgad. Det innebär att våra chefer fattar många beslut efter att ha rådfrågat sin personal och sedan också genomför dem efter personalens åsikter och tycke. Vid företagsfusioner med företag från utlandet kan därför ha chefer som är bjärt annorlunda än de svenska chefer som man är van vid. Är det bra chefer, och de växer inte på träd, lyssnar de på sin personal och ser till så att alla trivs.

18 Sep 2017